11 สิงหาคม 2555

เล่นดนตรีงานแต่งงานที่ SCPark Hotel

เล่นดนตรีงานแต่งงานที่ SCPark Hotel ห้องเทพลีลา บอลรูม
ตัวอย่างเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ เล่นในงานแต่งงานภาพ earlmusic เล่นดนตรีงานแต่งงานที่ SCPark Hotel ห้องเทพลีลา บอลรูม
ขอบคุณครับ  ^^