26 ธันวาคม 2554

เพลง ลูกอม - วัชราวลี (WhatChaRaWaLee)

เพลง ลูกอม - วัชราวลี (WhatChaRaWaLee)

รีวิวสถานที่แต่งงานเล็กๆ
เล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


พื้นที่จอดรถมากมาย
ห้องน้ำหลายห้องและสะอาด
บรรยากาศหน้างาน
จบแล้วคับ