11 สิงหาคม 2555

ดนตรีงานแต่งงาน เล่นที่ครัวบุญเลิศ บางปู

ดนตรีงานแต่งงาน เล่นที่ครัวบุญเลิศ บางปู
ตัวอย่างคลิปเพลง ที่เล่นในงาน ให้รักมันโตในใจ
วงดนตรีเล่นงานเลี้ยงงานแต่งงานที่ครัวบุญเลิศ บางปู