11 สิงหาคม 2555

เล่นดนตรีงานแต่งที่ตึกช้าง ห้องอรุโณทัย

รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่ตึกช้าง ห้องอรุโณทัย ชั้น1  อาคารซี
ตัวอย่างคลิปเพลง เจ้าหญิง ที่เล่นในงานรูปงานแต่งและวงดนตรี ที่ตึกช้าง


ขอบคุณครับ ^^