9 กันยายน 2556

ดนตรีงานแต่งงาน ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร

เอิลมิวสิค ติดต่อ 084-161-1593 
ได้ไปเล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร
ตัวอย่างเพลง ลมหายใจ +กลองชุด  

ตัวอย่างวงดนตรีและบรรยากาศภายในงานแต่งงาน

ขอบคุณมากครับ ^_^