13 ธันวาคม 2555

ดนตรีเล่นที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น งานแต่งงาน

เล่นดนตรีงานแต่งงาน โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ห้องเมจิค 3

คลิปวงดนตรีเล่นงานแต่งงาน เพลงลมหายใจวงดนตรีที่เล่นในงาน และบรรยากาศงาน


ขอบคุณครับ ^^