7 มีนาคม 2554

เพลงรักเพลงหนึ่ง เล่นดนตรี งานแต่งงานที่โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ

ชื่อ เพลงรักเพลงหนึ่ง
เล่นดนตรีงานแต่งงาน
สถานที่ โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ (Prince Palace Hotel) ห้องราชาบอลรูม


ภาพสถานที่แต่งงาน ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ้นซ์ พลาเลซ (Prince Palace Hotel) 
ห้องใหญ่ และจอฉาย lcd projector ใหญ่มากๆครับ