31 สิงหาคม 2555

รับเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ห้องฉัตรทอง

ได้ไปเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ห้องฉัตรทอง
คลิปตัวอย่าง EarlMusic เล่นดนตรีในงานแต่งงาน เพลงเติมใจให้กัน
ติดต่องานแสดงดนตรีได้ที่ Earl  โทร 084-161-1593
รูปภาพงานแต่งงาน และวงดนตรีงานแต่งงานที่ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ห้องฉัตรทอง

ขอบคุณครับ ^^