20 สิงหาคม 2555

รับเล่นดนตรีที่สโมสรตำรวจ งานฉลองสมรส

รับเล่นดนตรีที่สโมสรตำรวจ งานแต่งงาน ห้องบุณยะจินดา 
ตัวอย่างคลิปวง earlmusic เล่นดนตรีงานแต่งงาน เพลงเพียงชายคนนี้ ไม่ใช่ผู้วิเศษ 
รูปภาพงานเล่นดนตรีงานแต่งงานที่สโมสรตำรวจ 
ขอบคุณครับ ^^