17 สิงหาคม 2555

เล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

เอิลมิวสิค ไปเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

ตัวอย่างคลิปเพลง วงดนตรีเล่นงานแต่งงาน เพลงใจรัก
รูปภาพงานแต่งงานที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์


ขอบคุณครับ ^^