21 สิงหาคม 2555

รับงานเล่นดนตรีงานแต่งงานที่ตึกช้าง ห้องคชาธาร ชั้น 25 อาคารบี

รับเล่นดนตรีที่ตึกช้าง ห้องคชาธาร ชั้น 25 อาคารบี
งานเลี้ยงเย็นงานแต่งงาน วงดนตรี 3 ชิ้น นักร้องหญิง นักร้องชาย

ตัวอย่างคลิปวงดนตรีงานแต่งงาน นักร้องหญิง
รูปภาพบรรยากาศในห้องงานแต่งงาน ที่ตึกช้างขอบคุณมากครับ ^^