11 เมษายน 2555

เล่นดนตรีงานแต่งงาน Dusit Princess Srinakarin

รับเล่นดนตรีงานแต่งงาน Dusit Princess Srinakarin
คลิปวิดีโอดนตรีเล่นงานแต่งงาน เพลงไม่ธรรมดา
 

รูปภาำพงานแต่งงานที่ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์