22 เมษายน 2555

เล่นดนตรีที่สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด

คลิปเพลงลูกอม เล่นดนตรีที่สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด