15 มีนาคม 2555

เล่นดนตรีืที่ @ Bon Marche'

คลิปเพลง มันคงเป็นความรัก
รับงานเล่นดนตรีที่ Bon Marche' ตลาดบองมาเช่  ถ.เทศบาลสงเคราะห์บรรยากาศสบายๆริมสระน้ำ
:เล่นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 @ตลาดบองมาเช่