4 มกราคม 2555

หมอกหรือควัน @Aston Beer Garden CDC Phrase II

เพลงหมอกหรือควัน @Aston Beer Garden CDC Phrase II เลียบทางด่วนรามอินทราภาพถ่ายบรรยากาศ บริเวณ Aston Beer Garden