3 ธันวาคม 2556

เล่นดนตรีที่ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น

Earl2z รับเล่นดนตรีที่ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น
ติดต่อวงดนตรีได้ที่ เบอร์ 084-161-1593

ตัวอย่างดนตรีรูปที่ Earl2z รับเล่นดนตรีที่ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์นขอบคุณมากครับ ^_^