16 ธันวาคม 2555

เอิลมิวสิค รับเล่นดนตรีที่ ห้องอาหาร Bistro de Champagne งานฉลองมงคลสมรส

รับเล่นดนตรีที่ ห้องอาหาร Bistro de Champagne เป็นงานฉลองมงคลสมรส
ติดต่อที่ 084-161-1593

คลิปตัวอย่างเพลงที่เล่นในงานแต่งบรรยากาศในงานแต่งงาน
ขอบคุณมากครับ ^^