21 สิงหาคม 2555

รับเล่นดนตรีงานแต่งงานที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

เล่นดนตรีงานแต่งงานที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ดนตรี3 ชิ้น
ตัวอย่างคลิปในเพลงที่เล่นในงานแต่งงาน เพลงลมหายใจ ภาพในงานแต่งงาน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ขอบคุณมากครับ ^^