24 พฤษภาคม 2555

เล่นดนตรี งานแต่งงานหอประชุมกองทัพบก ห้องชัยพฤกษ์

เล่นดนตรี งานแต่งงาน ที่หอประชุมกองทัพบก ห้องชัยพฤกษ์
ตัวอย่างคลิป เพลงก่อน (เต็มวง กลอง กีตาร์ไฟฟ้า เบส)


 ภาพงานแต่งงาน ที่หอประชุมกองทัพบก ห้องชัยพฤกษ์
ในภาพเขียนผิด ต้องเป็นกองทัพบกน้า


ขอบคุณครับ ^^