6 มีนาคม 2555

ดนตรี งานแต่งงานที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)

เล่นดนตรีงานแต่งงานโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)
ห้องแกรนด์บอลรูม
ถนน ราชปรารภ, แขวงมักกะสัน, เขตราชเทวี

ตัวอย่างคลิปเพลงช่วงตัดเค้ก เพลงลูกอม


รีวิวงานแ่ต่งงา่น ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel)
บรรยากาศงานแต่งงาน ห้องแกรนด์ บอลรูม

ขอบคุณมากครับ...