23 พฤษภาคม 2554

วงดนตรีเล่นงานแต่งงาน ตัวอย่างเพลงปลายฟ้า

เพลงปลายฟ้า
เล่นงานแต่งงาน ที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี


รูปภาพงานแต่งงาน  ที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี