4 เมษายน 2554

เล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่ดอนเมือง ตัวอย่างผลงานเพลง เธอยัง ของ Potato

เล่นดนตรีงานแต่งงาน ที่แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร ดอนเมือง
เพลงเธอยัง ของ Potato


รูปงานแต่งงาน ที่แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร ดอนเมือง